Day: November 25, 2020

โฮมออฟฟิศ 4ชั้น

ทาวน์โฮม กับ โฮมออฟฟิศ ต่างกันอย่างไร ?ทาวน์โฮม กับ โฮมออฟฟิศ ต่างกันอย่างไร ?ทาวน์โฮม คืออะไร ? ทาวน์โฮม คืออสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องการจัดสรรพื้นที่ที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำว่าทาวน์โฮมเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนคำว่าทาวน์เฮ้าส์ เพราะถึงคำว่า “โฮม” จะมีความหมายว่าบ้าน เช่นเดียวกับคำว่า “เฮ้าส์” แต่โฮมจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัว ความอบอุ่น และความรักความผูกพันมากกว่า ทำให้ผู้ประกอบการนิยมใช้คำว่าทาวน์โฮมกันมากกว่านั่นเอง โฮมออฟฟิศ คืออะไร ? โฮมออฟฟิศ คือ ที่พักอาศัยกึ่งสำนักงานที่มีหลายแบบ เช่น โฮมออฟฟิศ 4ชั้น หรือแบบ 3 ชั้น แต่โดยปกติแล้วจะมีความสูงประมาณ 3-5