Tag: ชุด ช่วง ล่าง

ชุด ช่วง ล่าง

ปัญหาชุดช่วงล่างรถยนต์แข็งกระด้างปัญหาชุดช่วงล่างรถยนต์แข็งกระด้างรถยนต์ส่วนใหญ่จะพบเจอปัญหาอาการแข็งกระด้างอยู่บ่อยครั้ง บ้างก็เกิดจากส่วนประกอบที่ไม่สมบูรณ์ หรือ เกิดจากการที่ชิ้นส่วนบางชิ้นไม่เข้ากับลักษณะของเครื่องหรือรถยนต์ ซึ่งอาการของรถยนต์ที่แข็งกระด้างนั้นจะทำให้ตัวรถยนต์ไม่เกาะถนน ไม่แน่นหนึบ มีอาการรถส่ายไปมาไม่มั่นคงและโคลงเคลงเมื่อต้องพบเจอถนนที่ขรุขระ ซึ่งจากสาเหตุนี้อาจทำให้ช่วงล่างรถยนต์นั้นเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขผิดจุด ถ้ากล่าวถึงการแก้ไขอาการชุดช่วงล่างรถยนต์แข็งกระด้างอันดับแรกควรเริ่มจากการเช็คที่โช๊ค เพราะ โช๊คเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่วนใหญ่เกิดอาการกระด้างและมีโอกาสที่จะเสียหายได้สูงมาก เช่น ยิ่งรถยนต์ที่ตัวรถยนต์มีความเตี้ยเวลาขึ้นเนินที่สูงและชันจะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่เนินจะกระทบรุนแรงกับตัวโช๊คและทำให้โช๊คเสียหายในท้ายที่สุด บางครั้งเจอพื้นถนนที่ขรุขระหรือลูกระนาดก็ทำให้ทั้งตัวผู้ขับกับผู้โดยสารตัวลอยเด้งขึ้นมาได้และสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ โช๊ครถยนต์มีหลายรูปแบบและควรเลือกให้ตรงตามลักษณะของรถยนต์ที่ใช้ เช่น รถครอบครัว รถกระบะปิ๊กอัพ รถบรรทุกผู้โดยสารหรือบรรทุกสิ่งของ จะมีลักษณะของโช๊คที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์นั้น วิธีการรักษารถยนต์ทำอย่างไร รถยนต์ที่สมบูรณ์แบบและเต็มศักยภาพที่ไม่ทำให้รถแข็งกระด้างนั้นต้องดูแลช่วงล่างเป็นอย่างดี เพราะช่วงล่างของรถยนต์นั้นเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ที่ขาดส่วนใดส่วนนึงไปไม่ได้จะทำให้ร่างกายเรานั้นขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ได้ตามดั่งใจต้องการ เพราะฉะนั้นการเลือกอะไหล่ช่วงล่างจึงมีผลเป็นอย่างมาก เพราะหากโช๊คของเรานั้นเกิดอาการเสื่อมสภาพจะทำให้ตัวเครื่องมีปัญหาและทำให้รถยนต์เกิดภาวะอาการกระด้างขึ้นทันที ซึ่งโช๊คเป็นตัวรับน้ำหนักที่สำคัญต่อรถยนต์ทุกชนิด ยิ่งถ้ารถยนต์ที่มีระยะการใช้งานกิโลเมตรมาเยอะด้วยแล้วต้องคำนึงถึงตัวโช๊คเป็นพิเศษ อายุการใช้งานของโช๊คนั้นอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งแสนกิโลเมตรหรือระยะเวลาประมาณ 5